Terapia przeciwtytoniowa

Czy jesteś palaczem tytoniu? A może próbowałeś już rzucić palenie, albo myślisz o tym pierwszy raz – to bez znaczenia – spróbuj! A może ktoś z Twoich bliskich Ci osób pali papierosy, a Ty chciałbyś, aby on rzucił palenie. Każdy palacz musi sam podjąć decyzję o zerwaniu z nałogiem. A jeśli już ją podejmie, chcemy mu pomóc rozstać się z nałogiem na zawsze.

Uwalniająca pięciodniówka

Jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania palenia tytoniu, jest — jak wykazują badania i wieloletnia praktyka — tzw. pięciodniowa kuracja (terapia) odwykowa od palenia tytoniu. Jest to metoda polegająca na pięciodniowej, intensywnej kuracji odwykowej typu terapeutycznego, prowadzonej systemem zbiorowym, mającej na celu wyzwolenie naturalnych sił samoobronnych, zdolnych do przezwycię­żenia nałogu. Terapia nie ma nic wspólnego z akupunkturą czy hipnozą, jak również leczeniem farmakologicznym.

Atakujemy nałóg z trzech stron

Problem palenia zasadza się w każdym człowieku na płaszczyźnie trzech sfer: fizycznej, psychicznej i moralno-duchowej. Uczestnik terapii podczas spotkań znajdzie odpowiedź na pytania z każdej sfery.

1.    Sfera fizyczna

  • Jak poradzić sobie z tzw. ciągiem nikotynowym? Co mamy zrobić w chwili nieprzemożonej chęci zapalenia, aby temu nie ulec?
  • Jak skutecznie pozbyć się nikotyny z organizmu, zmniejszając przy tym chęć zapalenia?
  • Jak zwalczyć tzw. odruchy nerwowo-mięśniowe, których nabawiliśmy się przez lata palenia? (Wielu nie wie, co zrobić z rękoma, gdy nie ma w nich papierosa.)

2.    Sfera psychiczna

  • Jak pozbyć się papierosa w naszym umyśle, aby nie myśleć o paleniu?
  • Jak wzmocnić wolę palacza?

3. Sfera moralno-duchowa

  • Jak odbudować  poczucie własnej wartości?
  • Jak żyć w zgodzie z własnym sumieniem?

Przebieg terapii

System kuracji polega na uświadomieniu sobie przez kuracjusza szkodliwości nałogu i wytworzeniu silnej pro­zdrowotnej motywacji jego przezwyciężenia oraz systematycznym sto­sowaniu się przez niego — w ciągu pięciu dni — do wskazań, zawar­tych w przepisach przeznaczonych na każdy dzień kuracji, a będących swoistym instruktażem terapeutycznym (osoba będąca uczestnikiem terapii otrzymuje poradnik metodyczny). Znajdują się tam bowiem konkretne informacje, co, kiedy i jak należy czynić każdego dnia kuracji, aby przezwyciężyć tzw. „głód nikotynowy” i odnieść ostateczne zwy­cięstwo nad nałogiem.

Leczenie przebiega dwukierunkowo. Po pierwsze, uczestnik terapii czynnie uczestniczy przez codziennie, przez pięć wieczorów w godzinnych lub dwugodzinnych wykładach, podczas których poznaje innych walczących z nałogiem, korzysta z pomocy audiowizualnych, zostaje zapoznany ze szkodliwością palenia tytoniu i sposobami jego zwalczania. Wykłady wytyczają plan strategii, są też ważnym źródłem informacji i zachęcają do podjęcia walki z paleniem. Po drugie, terapia jest także indywidualna pracą każdego palacza, polegająca na ścisłym przestrzeganiu zaleceń terapeuty. Skrupulatne przestrzeganie tych zaleceń prowadzi do pozytywnych wyników.

Audaces fortuna iuvant – Śmiałym los sprzyja

Terapia, którą Tobie proponujemy nie jest łatwa. Wymaga od palacza dużej uwagi i samodyscypliny. W jej trakcie niektórzy przeżywają chwile trudne, ale cóż w końcu znaczy kilkanaście trudniejszych godzin życia w porównaniu ze stra­tami powodowanymi przez palenie tytoniu — zatruwaniem ustroju, ludzi wokoło, skracaniem życia, uszczerbkiem finansowym, groźbą zawału serca czy ewentualnych operacji chirurgicznych z powodu raka płuc? Uczestnicy terapii przeżywają  równocześnie wielką i piękną przygodę promo­cji zdrowia i troski o wolność osobistą i godność, powrót do zdrowia, urody, sprawności fizycznej i psychicznej, a wreszcie radość z wyzwo­lenia się od „narkotycznego” uzależnienia nikotynowego. Wszystko potem nabiera w życiu człowieka nowych blasków. Często psychiczną podporą i motywacją do rzucenia palenia jest bliska sercu osoba siedząca obok w trakcie trwania terapii. Palacz wówczas nie walczy sam.

Czy metoda jest skuteczna?

Odpowiedzi na to pytanie niech udzieli statystyka: na 10 osób poddających się terapii, 6-8 osób rzuca palenie. A więc wskaźnik skuteczności wynosi ok. 80%.

Jak rozpocząć rzucanie palenia

Kurację przeciwnikotynową rozpoczynamy zdecydowanie, tj. z wolą jej podjęcia i kontynuacji aż do zwycięstwa, a równocześnie — pogo­dnie i z optymizmem. Najlepiej rozpocząć ją od poważnej refleksji nad swoją sytuacją jako niewolnika nałogu, a potem zdecydować się na udział w pierwszej wieczornej terapii zbiorowej „Rzucisz palenie”. Czekamy na zgłoszenie Twojej chęci uczestnictwa w programie antynikotynowym!

Po piątym dniu terapii

Uczestnicząc regularnie (codziennie) w pięciodniowej terapii, masz ogromną szansę by rozstać się na zawsze z nałogiem. Warunkiem sukcesu jest ścisłe przestrzeganie konkretnych zaleceń postępowania odwykowego, o których informuje terapeuta. Gdy wytrwasz, będziesz gratulował sobie pomyślnego zakończenia pięciodniowej kuracji odwykowej!

Podejmij dobrą decyzje

Co można stracić przychodząc na  terapię antynikotynową? Nic! Ten czas nigdy nie jest stracony. Czasami palaczom z różnych powodów nie udaje się rzucić palenia na pierwszej odwykówce. Za jakiś czas znowu próbują i wychodzą z nałogu zwycięsko. Mieli świadomość tego, że ich niepowodzenie nie wynikało z małej skuteczności metody, a raczej ich osobistego czynnika.

A więc…

Wiesz, że nie warto palić! Wiesz, że papieros zabija… Papieros to Twój ukryty wróg! Rzuć palenie! Pomoże Ci w tym terapia antynikotynowa organizowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, podczas której zerwiesz z nałogiem. Zrzucić z siebie kajdany nałogu! Na pewno się uda!

One Response to Terapia przeciwtytoniowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *