Test motywacyjny do zaprzestania palenia

1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu? Tak Nie
2. Czy decydujesz się na to dla siebie samej/samego? (podkreśl „Tak”), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp.? (podkreśl „Nie”) Tak Nie
3. Czy podejmowałaś(eś) już próby rzucenia palenia? Tak Nie
4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej? Tak Nie
5. Czy wiesz dlaczego palisz tytoń? Tak Nie
6. Czy mogłabyś/ mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół itp., gdybyś chciał(a) rzucić palenie? Tak Nie
7. Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi? Tak Nie
8. Czy w miejscu, w którym pracujesz nie pali się tytoniu? Tak Nie
9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia? Tak Nie
10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał(a) problemy z utrzymaniem abstynencji? Tak Nie
11. Czy wiesz na jakie pokusy i trudności będziesz narażony(a) w okresie abstynencji? Tak Nie
12. Czy wiesz, w jaki sposób samej/ samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych? Tak Nie
Suma …. ….

Interpretacja wyników testu

Test mierzy motywację pacjenta do zaprzestania palenia tytoniu. Aby to sprawdzić, należy podsumować wszystkie udzielone przez pacjenta odpowiedzi „Tak” i osobno podsumować odpowiedzi „Nie„.
Jeśli suma udzielonych przez pacjenta odpowiedzi na „Tak” jest wyższa od sumy odpowiedzi na „Nie” oznacza to, że umotywowany jest on stosunkowo silnie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu. Im więcej razy na pytania testu pacjent odpowiadał twierdząco, tym większa jest jego gotowość do zaprzestania palenia.
Jeśli natomiast pacjent częściej zakreślał odpowiedź na „Nie” oznacza to, że jego gotowość do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka i bądź może w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia, bądź może ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji. Takim osobom należy uświadamiać osobiste korzyści płynące z zaprzestania palenia.

Opracowano na podstawie: „Test motywacyjny do zaprzestania palenia wg Schneider”
Wydawca: Centrum Onkologii-Instytut ze środków „Programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce w 2000 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *